Wydarzenia:
Tytuł: Matchmaking event in Desalination for the Environment

Data wydarzenia: 03.09.2020 r.
Data rejestracji: 30.08.2020 r.

Opis: Grupą docelową wydarzenia są firmy gospodarki wodnej (w tym MŚP i duże firmy), dostawcy sprzętu i usług w sektorze odsalania i ponownego wykorzystania ścieków, instytucje badawcze, przemysł, stowarzyszenia chętne do opracowania innowacyjnych technologii lub projektów badawczych w różnych dziedzinach związanych z odsalaniem wody i energią.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
Tytuł: STOM 2020

Data wydarzenia: 29.09.2020 r.
Data rejestracji: 17.09.2020 r.

Opis: STOM to wiosenny cykl imprez targowych w roku, które poświęcone są branży maszynowej, obróbce metali, blach oraz technologii laserowej.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
Tytuł: Dublin Tech Summit 2020

Data wydarzenia: 09-10.09.2020 r.
Data rejestracji: 08.09.2020 r.

Opis: Organizowane wydarzenie maklerskie oferuje: Identyfikowanie partnerów technologicznych w celu opracowania nowych usług i produktów w sektorze technologii. Wymianę wiedzy ogólnej i wiedzy specjalistycznej poprzez nawiązywanie kontaktów z ekspertami publicznymi i prywatnymi w zakresie najnowszych przełomowych technologii.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
Tytuł: Eurostars Life Sciences - Spotkania on-line

Data wydarzenia: 9.09.2020 r.
Data rejestracji: 9.09.2020 r.

Opis: Eurostars finansuje międzynarodowe innowacyjne projekty prowadzone przez MŚP prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Od 24 sierpnia zarejestrowani uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych usługach i możliwościach finansowania oferowanych MŚP na transgraniczne projekty badawcze w ramach programów Eurostars i Interreg oraz o tym, jak założyć projekt międzynarodowy za pomocą wirtualnych prezentacji.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
Tytuł: Co-Matching Bilateral Meetings 2020

Data wydarzenia: 25.08.2020 r.
Data rejestracji: 23.08.2020 r.

Opis: Jest to wydarzenie bezpłatne i otwarte dla wszystkich firm działających w branży motoryzacyjnej i zaopatrzenia w motoryzację, budownictwa i materiały budowlane, metal, maszyny, tworzywa sztuczne i guma, chemia, elektronika, energetyka, turystyka, żywność i nieruchomości. Pierwszego dnia imprezy zostaną zorganizowane wizyty w wiodących lokalnych firmach, aby uczestnicy mogli obserwować otoczenie biznesowe Kocaeli. Drugiego dnia tureckie i zagraniczne firmy będą miały bezpośrednie spotkania w Międzynarodowym Centrum Wystawowym Kocaeli. Koszty zakwaterowania dla jednego przedstawiciela z każdej uczestniczącej firmy. Koszt ten zostanie pokryty przez tureckie Ministerstwo Handlu na podstawie tego, że firmy składają wnioski za pośrednictwem tureckiego attaché handlowego w swoich krajach macierzystych. Zakwaterowanie obejmuje 3 noce w 5-gwiazdkowym hotelu. Myśl przewodnia Kocaeli to „Miasto Przemysłu i Inwestycji”.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
Tytuł: Technology & Business Cooperation Days 2020

Data wydarzenia: 13-16.07.2020 r.
Data rejestracji: 30.06.2020 r.

Opis: Internetowa giełda technologii i współpracy biznesowej umożliwia zapoznanie się z aktualnymi trendami na rynku w szeroko pojętej branży przemysłowej, oferuje między innymi: możliwość prezentacji swoich projektów, produktów i wiedzy specjalistycznej, spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi na wcześniej ustalonych spotkaniach, inicjowanie kontaktów i współpracy transgranicznej, znalezienie nowych partnerów biznesowych / technologicznych / badawczych.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów
Tytuł: Międzynarodowych spotkaniach on-line: Innowacje w zakresie środowiska, energii i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Data wydarzenia: 04-05.05.2020 r.
Data rejestracji: 04.05.2020 r.

Opis: IFAT to wiodące targi technologii środowiskowych w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, odpadów i surowców. W 2020 r. Główny nacisk położono na technologie, silniki i usługi w sektorach gospodarki wodnej i ściekowej. Ponadto IFAT koncentruje się na odpadach i surowcach wtórnych, których tematy obejmują recykling, oczyszczanie powietrza i wytwarzanie energii. Wirtualne spotkania dwustronne umożliwiają ukierunkowane nawiązywanie kontaktów i kojarzenie wszystkich wystawców i odwiedzających targi. Celem jest pomoc MŚP, uniwersytetom i instytutom badawczym w znalezieniu partnerów w Europie i poza nią.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia:przejdź do strony rejestracji i szczegółów