Dziś́ uruchomiony zostaje fundusz dotacji w wysokości 20 mln EUR, który ma na celu ułatwienie MŚP w Unii Europejskiej dostępu do praw własności intelektualnej. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej, ponieważ̇ zapewniają̨ 67% całkowitego zatrudnienia i stanowią̨ 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE.

Nowy program, otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw w UE, które spełniają̨ kryteria oficjalnej definicji MŚP, oferuje wsparcie finansowe w postaci zwrotu 50% kosztów związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych do wysokości maksymalnie 1500 EUR na przedsiębiorstwo.

Sięgnij po szczegóły : https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/20-mln-eur-dotacji-na-pomoc-dla-msp-w-maksymalizowaniu-aktywow-w-zakresie-wlasnosci-intelektualnej

Skip to content