Misja gospodarcza zagranicznych firm do Polski

Misja gospodarcza zagranicznych firm do Polski

Poznański Park Naukowo – Technologiczny uczestniczy w projekcie GreenTech 2.0, finansowanym z programu COSME 2020,  którego celem jest wzmocnienie współpracy w ramach ekosystemu organizacji klastrowych oraz wspieranie MŚP w wykorzystywaniu możliwości...
30. rocznica jednolitego rynku europejskiego

30. rocznica jednolitego rynku europejskiego

W 2023 r. jednolity rynek europejski skończy 30 lat! Od czasu jego utworzenia w 1993 r. jednolity rynek ułatwia codzienne życie ludziom i przedsiębiorstwom, stymulując tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w całej UE. Jest to jedno z największych osiągnięć...
Skip to content