Zapraszamy na szkolenie  pt.  „Ulga na działalność badawczo – rozwojową w podatku dochodowym”, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. w Koninie. Szkolenie skierowane jest do właścicieli i menadżerów, bez względu na wielkość i profil działalności przedsiębiorstwa. Szkolenie wyjaśnia jakie podmioty są uprawnione do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej  oraz prezentuje zasady preferencyjnego opodatkowania.

Rejestracja oraz szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie:

Skip to content