Komisja Europejska ocenia potrzebę przeglądu rozporządzenia (UE 1007/2011)  w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych w celu aktualizacji obecnych przepisów i wprowadzenia specyfikacji w nowych dziedzinach etykietowania (np. instrukcje dotyczące pielęgnacji, pochodzenie, rozmiar) oraz fizycznego lub cyfrowego etykietowania wyrobów włókienniczych, z należytym uwzględnieniem innych obecnych inicjatyw ustawodawczych mających wpływ na sektor włókienniczy.

Rozpoczęto konsultacje publiczne w celu zebrania uwag od zainteresowanych stron. Kwestionariusz ten umożliwia MŚP podzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania obecnego rozporządzenia oraz ich opiniami na temat ewentualnych zmian.

Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/70b2fc01-a9dd-1874-2581-0d668a46c274  (ankieta jest już dostępna w j. polskim.)

Skip to content