ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Jesteśmy największą na świecie siecią wsparcia nowoczesnego biznesu. Teraz polskie firmy mogą bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznych i innowacyjnych usług dających możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

Szukasz zagranicznych partnerów handlowych lub technologicznych? Zastanawiasz się nad wejściem na nowe rynki? Nie wiesz jak to zrobić? Potrzebujesz informacji o rynku? Zastanawiałeś się, jakie przepisy i standardy dotyczą Twojej działalności na międzynarodowych rynkach? Poszukujesz nowych technologii? Własność intelektualna i patenty? Czy Twoja firma jest naprawdę innowacyjna? Jak znaleźć i wykorzystać potencjał firmy? Jak planować rozwój firmy?

Nasze usługi

Łączymy międzynarodowe doświadczenie biznesowe ze znajomością lokalnych rynków!

EEN oferuje kompleksowe usługi, które mają pomóc rozwinąć firmom innowacyjny i technologiczny potencjał oraz przygotować je do  współpracy handlowej, technologicznej i badawczej na rynkach zagranicznych.

Nadrzędnym celem Sieci jest usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku  wspólnotowego poprzez efektywne wspieranie działających na nim podmiotów. Usługi oferowane przez Sieć są adresowane przede wszystkim do zainteresowanych innowacjami i zagranicznymi rynkami małych i średnich firm, ale również do instytutów badawczych, uczelni, parków technologicznych i klastrów.

Doradztwo indywidualne

Doradztwo indywidualne

Na podstawie potrzeb zidentyfikowanych przez konsultanta, przedsiębiorca otrzyma bezpłatną pomoc informacyjną i doradczą oraz inne formy wsparcia indywidualnie dostosowane do specyfiki i profilu przedsiębiorstwa. Przykładowe usługi doradcze to: audyty marketingowe, audyty biznesowe, strategie eksportowe, plany rozwoju eksportu, analizy wybranych rynków zagranicznych, porady/konsultacje prawno-celno-podatkowe, delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług, zdiagnozowanie możliwości pozyskania dofinansowań z UE na działania związane z rozwojem firmy na rynkach zagranicznych. Powyższy zakres oferowanych usług doradczych jest uogólniony z uwagi na złożoność i szerokość tematyczną zagadnień, dlatego zachęcamy do kontaktu w celu omówienia usług doradczych „szytych” na miarę potrzeb przedsiębiorstwa.

Spotkanie brokerskie B2B i udział w targach

Spotkanie brokerskie B2B i udział w targach

Spotkania organizowane w celu umożliwienia bezpośrednich, wcześniej umówionych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami podczas targów. Jest to szybka i bezpośrednia forma poszukiwania partnera do współpracy. To możliwość wymiany informacji o innowacyjnych technologiach, nowych trendach, a także poszukiwania partnerów biznesowych i technologicznych. Uczestnicy sami mogą wybrać partnerów do bezpośrednich spotkań B2B zgodnie z typem poszukiwanej współpracy jeszcze przed samym wydarzeniem. Oferujemy spotkania stacjonarne oraz on-line.

Nadchodzące wydarzenia znajdują się w zakładce „kalendarz wydarzeń”

Rozpowszechnianie profilu firmy

Rozpowszechnianie profilu firmy

Opracowanie i umieszczenie profilu firmy, oferty lub zapytania w specjalistycznych bazach danych, za pomocą których informacja przekazywana jest do potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorstw w krajach objętych działaniem sieci.

Stwórz swój własny profil i prześlij go do nas. Przejdź do formularza.

Konferencje, seminaria i szkolenia

Konferencje, seminaria i szkolenia

Organizujemy szkolenia otwarte skierowane do osób reprezentujących różne organizacje i firmy oraz skonstruowane tak, aby spełniały oczekiwania wszystkich uczestników, bez względu na reprezentowana branżę i szkolenia zamknięte skierowane do zorganizowanej grupy pracowników danej firmy i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Pomoc w znalezieniu partnera

Pomoc w znalezieniu partnera

Aktywna pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych podczas targów, wystaw oraz przy wykorzystaniu międzynarodowych baz biznesowych i technologicznych, mająca na celu kojarzenie partnerów biznesowych do współpracy badawczo – wdrożeniowej z firmami produkcyjnymi i instytucjami badawczymi.

Pomoc przy przeprowadzeniu międzynarodowego procesu transferu technologii

Pomoc przy przeprowadzeniu międzynarodowego procesu transferu technologii

obejmującego w szczególności: przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, wprowadzenie oferty do międzynarodowej bazy danych, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych międzynarodowej bazie danych, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii, pomoc doradcza we wdrażaniu technologii lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii, monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy.

Korzyści

Profesjonalna, kompleksowa obsługa przez doradców EEN

Dostęp do ciekawych ofert zagranicznych potencjalnych klientów

Możliwość nawiązania korzystnych kontaktów z firmami zagranicznymi

Korzyści finansowe – usługi bezpłatne dla klientów

Możliwość udziału w branżowych spotkaniach na arenie międzynarodowej

Możliwość dotarcia z ofertą do różnych zakątków Europy

Podniesienie poziomu innowacyjności firmy na rynku europejskim

Współpraca zagraniczna

Baza ofert prowadzona jest w języku angielskim przez Komisję Europejską. Zawiera oferty i profile firm z krajów w których działają ośrodki sieci Enterprise Europe Network. W przypadku zainteresowania wybranym profilem – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do kontaktu także wtedy, jeśli chcieliby Państwo stworzyć własny profil handlowy lub technologiczny. Pomożemy w jego promocji i umieszczeniu w międzynarodowych bazach danych. 

Odszukaj oferty współpracy pochodzące ze wszystkich państw działających w sieci EEN.

Opinie klientów korzystających z usług EEN

„Chciałabym podziękować ośrodkowi Enterprise Europe Network przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Dzięki uczestnictwu w projekcie mogłam wziąć udział w spotkaniach kooperacyjnych, skorzystać z bezpłatnych tłumaczeń i wsparcia podczas rozmów z potencjalnymi partnerami na targach branżowych. Kompetencje i zaangażowanie pracowników, z którymi współpracowałam są na wysokim poziomie.”

Made By Me

Katarzyna Pecelerowicz

„Jestem bardzo zadowolony z działań sieci Enterprise Europe Network. Konsultanci pracujący w ARR pomogli mojej firmie nawiązać ciekawe kontakty zagraniczne i zdobyć partnerów biznesowych. Wspierali mnie w trakcie spotkań z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami zarówno w siedzibie mojej firmy jak i na zagranicznych imprezach targowych. Dzięki pomocy doradców EEN uzyskałem też bardzo ważne dla mnie informacje dotyczące obowiązującego prawa dotyczącego wymagań certyfikacji oraz wyjaśnień na temat możliwości wprowadzenia w branży sportowej oświadczeń o spełnianiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa wyrobów firmy Azetx.”

AZETX

Piotr Czarczyński

„Szkolenie organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy ARR S.A. w Koninie, w którym uczestniczyłam w pełni spełniło moje oczekiwania pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Polecam udział w szkoleniach w ARR.”

Centrum Polis Sp. z o.o.

Magdalena Juszczak

Historie sukcesów

Na przestrzeni lat wiele firm skorzystało z możliwości jakie oferuje sieć Enterprise Europe Network. Poznaj krótkie historie sukcesu firm, które miały potencjał, zareagowały w odpowiednim momencie i rozwinęły swoją działalność nie tylko we własnym kraju, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych.

Kontakt

Agnieszka Dixa

Kierownik Projektu EEN


kom. +48 691 016 104

agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl

Lidia Borucka

Konsultant i doradca EEN


tel. 63 245 30 95 w. 63
kom. +48 603 370 530

lidia.borucka@arrkonin.org.pl

Monika Szymczak

Konsultant i doradca EEN


tel. 63 245 30 95 w. 45
kom. +48 691 724 269
monika.szymczak@arrkonin.org.pl

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.

Działamy w ramach konsorcjum B2Europe WestPoland.

Skip to content