W 2023 r. jednolity rynek europejski skończy 30 lat!

Od czasu jego utworzenia w 1993 r. jednolity rynek ułatwia codzienne życie ludziom i przedsiębiorstwom, stymulując tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w całej UE. Jest to jedno z największych osiągnięć UE.

Obecnie jednolity rynek w dalszym ciągu jest siłą napędową UE w stawianiu czoła nowym wyzwaniom. Może pomóc w znalezieniu rozwiązań przeciwdziałających zmianie klimatu, zapewnieniu czystych i bezpiecznych dostaw energii oraz wsparciu cyfryzacji naszej gospodarki. 

Aby uczcić 30. rocznicę jednolitego rynku, zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z wielu wydarzeń, rozmów i wystaw organizowanych przez Komisję oraz inne zainteresowane strony. Kalendarz wydarzeń znajduje się w linku https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en

Skip to content