Projekt EENergy wystartował 2 lutego br. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 10 tyś. euro (100 % finansowania). Fundusze te muszą zostać wykorzystane do realizacji działań skutkujących poprawą efektywności energetycznej MŚP będących beneficjentem. Celem umownym działań jest osiągnięcie 5% redukcji zużycia energii. Działania, które mogą być sfinansowane to inwestycje, doradztwo, szkolenia. Termin składania wniosków do 15 maja 2024 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://eenergy.grantplatform.com/

Skip to content