KE zainicjowała badanie ankietowe dla firma z sektora budowlanego pt. „Świadczenie usług w ekosystemie budowlanym”.  

Celem Ankiety jest dostarczenie informacji, które będą pomocne w pracach nad trudnymi wyzwaniami i będą ważnym wkładem do dyskusji nad znalezieniem odpowiednich rozwiązań w sektorze budowlanym. Aby podjąć działania mające na celu usunięcie utrzymujących się barier dla jednolitego rynku w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych oraz dalszą poprawę jednolitego rynku usług w ekosystemie budowlanym, potrzeba opisania specyficznych problemów i podniesienia konkretnych kwestii. W niniejszej ankiecie Komisja Europejska prosi o przedstawienie uwag w odpowiedzi na zestaw pytań mających na celu określenie konkretnych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami świadczącymi usługi budowlane w UE, a w szczególności w innym kraju UE.

Termin przesyłania ankiet: 01.09.2023 r.

Link do ankiety: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Ankieta jest dostępna w j. polskim.

Skip to content