Przestawienie gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Jest częścią wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2017 zaplanowano szereg działań wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w realizacji tych ważnych aspektów. 

Otwarte nabory na składanie wniosków:

Dofinansowanie wsparcia przedsiębiorstw w celu rozwoju kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/goz-to-sie-oplaca

Ścieżka SMART – Innowacyjne rozwiązania zaspokajające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart-dostepnosc

Ścieżka SMART 2 – Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart-nabor-2

Skip to content