Od dziś można składać wnioski i ubiegać się o nagrody w ramach konkursu przeprowadzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)”.

500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań w zakresie GOZ – w tym produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

  • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
  • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
  • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
  • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Do udziału w Konkursie zapraszamy przedsiębiorców, którzy mogą składać projekty w dwóch kategoriach:

  • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
  • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84477:rusza-konkurs-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-goz-nie-czekaj-zloz-wniosek

Skip to content