Poznański Park Naukowo – Technologiczny uczestniczy w projekcie GreenTech 2.0, finansowanym z programu COSME 2020,  którego celem jest wzmocnienie współpracy w ramach ekosystemu organizacji klastrowych oraz wspieranie MŚP w wykorzystywaniu możliwości rozwoju działalność w obszarze tzw. zielonych technologii. Do udziału w projekcie zaprasza startupy, MŚP, klastry, ośrodki badawcze oraz instytucje zainteresowane zieloną transformacją do poznania potencjału biznesowego i innowacyjnego zielonych instytucji w Szwecji, Finlandii, Litwie i Estonii.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie została zaproszona do współorganizacji misji zagranicznych firm do Polski. W dniu 17.10.2023 nasz region odwiedzą MŚP biorące udział w projekcie ClusterXchange. Wspólnie z PPNT zaplanowano wizyty studyjne w trzech firmach z subregionu konińskiego. Celem misji jest rozszerzenie sieci kontaktów i budowanie nowych partnerstw, możliwość udziału w spotkaniach B2B, wymiana pomysłów oraz dostęp do najnowszych trendów w branży zielonych technologii. W kolejnych dniach tj. 18.10.2023 r.  zagraniczni goście odwiedzą targi POLECO w Poznaniu, a w dniu 19.10.2023 r. odbędą się warsztaty tematyczne dotyczące ochrony ekosystemów wodnych przed zmianami klimatycznymi i transformacją energetyczną. 

Rejestracja, program misji oraz warunki uczestnictwa w wydarzeniu znajdują się na stronie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu: https://ppnt.poznan.pl/nabor-do-2-edycji-programu-clusterxchange-greentech-2-0/

Skip to content