16 września 2020 roku Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i przedstawi priorytety na nadchodzący rok. Tegoroczne inicjatywy skupiają się wokół ożywienia europejskiej gospodarki i budowania bardziej odpornej, zrównoważonej, sprawiedliwej i dostatniej Europy. Przewodnicząca KE zaproponowała 6 głównych priorytetów, na których chce oprzeć dalsze prace Komisji:

  • Europejski Zielony Ład,
  • Europa na miarę ery cyfrowej,
  • Gospodarka, która pracuje dla ludzi,
  • Silniejsza Europa na świecie,
  • Promowanie naszego europejskiego stylu życia,
  • Nowy impuls do europejskiej demokracji.
Skip to content