Zapraszamy na bezpłatny webinar pt.  „Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022 oraz przepisami dotyczącymi pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r.”

Termin 26.04.2022 r.

*Oferujemy bezpłatne doradztwo w wyżej wymienionym zakresie – terminy i godziny uzgadniane będą indywidualnie z firmą.

Rejestracja oraz szczegóły znajdują się poniżej: https://arrkonin.org.pl/webinar-dot-pobytu-i-pracy-obywateli-ukrainy/

Skip to content